Processutveckling


Metodiken Process Control utvecklades av den Japanska bilindustrin för att möta konsumenternas ökande kvalitetskrav. Denna metodik tillämpad på industriella processer syftar till att med kundens krav i fokus styra kvaliteten på det som produceras. Filosofin är att tillverka det kunderna vill ha med den kvalitet som kunderna vill ha och inget annat.

Metodiken illustreras av målskjutningsprocessen. Först sprider processen av olika skäl. Genom att analysera och åtgärda vad som genererar spridningen (avstånd, lutning, kulor, pipa, sikte, vind, skytt ...) är det möjligt att ta kontroll på spridningen. Därefter är det möjligt att styra in processen i det önskade processfönstret.

I Process Control metodiken ingår bland andra metoder QFD*- och PM** analyser.

MASKINEN AB arbetar med metodiken Process Control för att optimera och styra industriella processer mot kundkrav.

*
QFD = Quality Factor Deployment or Qualitjy Function Deployment.
**
PM
= Physical or Phenomenon; Mechanism, Machine, Man or Method. 
Population

Process centrerad

Process centrerad och styrd