Produktutveckling


MASKINEN AB arbetar för att ge kunderna större marknadsandelar och stärkt position genom snabb strategisk och metodisk produktutveckling.

MASKINEN AB kan i samarbete med JOIN assistera i alla utvecklingsfaser från marknadsanalys och strukturerad idégenerering över konceptstudier till färdiga produkter.

Våra utvecklingskompetenser omfattar många discipliner från marknadsanalys och riskfinansiering över maskinteknik och elektronik till industridesign och prototypframtagning.
Syftet är att erbjuda en komplett produktutvecklingsplattform.